Elittrampen 60-70-90 km


Ådalstrampen30 km


Kusttrampen23 km

 

Familjetrampen10 km

 

ANMÄLAN
 

 

 

 


 

 

 

  Se filmen om Bräknetrampen 2009


  

Under Bräknetrampen den 9 maj var vår välkände Bräkneå-filmare Mats Harrysson
här och filmade cykelfesten. Mats har ju tidigare gjort två filmer om Bräkneån
och håller faktiskt på med en tredje!

Utryckningen vid Bräknetrampen var tänkt för att han skulle få

några inslag till den tredje filmen. Han fick dock så mycket härligt filmmaterial
att han beslöt att klippa ihop en separat film bara om Bräknetrampen 2009.

Till sin hjälp hade Mats Bengt Mauritzson. Eftersom de bara var ett team,
hann de i stort sett bara med att filma 30km-sträckan "Bräkneåns dalgång".
De har lovat att nästa år ska de köra söderut, så vi får se film även från de andra sträckorna.

Filmen är en halvtimme lång och du kan beställa den från Arkimedes film/bild/video i Växjö.
Mail: mats@arkimedes.se

Den finns även att köpa på Lanthallen i Bräkne-Hoby samt hos Bygd i Samverkan.

Här kan du se en kortversion av filmen som även är tänkt att användas
som marknadsföring för nästa års Bräknetramp.

http://arkimedes.se.laban.kontrollpanelen.se/film/braknetramp.htm